Vastuullisuus

Pelaserin soutujoukkue Wellamo-soudussa 2023: Kaikkihan me samassa veneesä ollaan; toiset soutaa ja toiset melalla avittaa.

Jussi Raittista mukaellen

Vastuullisuus Pelaserilla

Tavoitteenamme on lähivuosina parantaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuutamme kiinnittämällä huomiota kestävään kehitykseen omassa toiminnassamme. Pelaserin tavoitteena on toimia mahdollisimman kestävällä tavalla. Näin toimiessamme huomioimme myös toiminnassamme mukana olevien sidosryhmien edut.

Pyrimme löytämään kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyviä kehityskohteita. Tällaisia asioita Pelaserille ovat mm. teräksen hankintaan, logistiikkaan ja koneiden hankintaan liittyvät kysymykset.

Lähtökohdan vastuulliselle yritystoiminnalle asettavat lainsäädäntö ja muu normisto. Varsinaisesti kuitenkin yritysvastuun voidaan ajatella alkavan siitä mihin lainsäädäntö loppuu. Me Pelaserilla haluamme linkittää selkeästi ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun ydinliiketoimintaamme, osaksi arvojamme ja strategiaamme.

YK määrittää kestävän kehityksen tavoiteohjelmassaan, Agenda 2030:ssa, 17 kestävän kehityksen tavoitetta.  Agenda tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista.  Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

YK:n kestävän kehityksen ohjelma

Pelaser on valinnut 17:sta kestävän kehityksen tavoitteista seuraavat tavoitteet, joissa pyrimme kehittämään toimintaamme lähivuosina:

  • Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset koulutusmahdollisuudet
  • Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten oikeuksia
  • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
  • Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuuta ja innovaatioita
  • Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
  • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
  • Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa

Tavoite 4: Hyvä koulutus - taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset koulutusmahdollisuudet: erityisesti oppisopimuskoulutuksella kuten myös yhteistyöllä paikallisten ammatillisten oppilaitosten kanssa tarjotaan kiinnostuneille potentiaalisille työntekijöille mahdollisuus kouluttautua alan ammattilaisiksi. Tarjota omille työntekijöille mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja oman alan tietojen ja taitojen kehittämiseen koko työuran ajan.

Myynti

Puhelin
050 436 8754

Sähköposti
pelaser@pelaser.fi